Biblioteka, Punkt Biblioteczny w Skibinie

biblioteka w skibinie

Otwarcie biblioteki miało miejsce 13 marca 1948 roku, czyli 66 lat temu.

Dokonał tego ówczesny Przewodniczący MRN (Miejskiej Rady Narodowej) Edmund Schulz wraz z Burmistrzem Jerzym Rudnickim oraz przedstawicielami Komitetu Bibliotecznego i Komisji Oświatowej MRN. Jerzy Rudnicki został pierwszym czytelnikiem biblioteki. Biblioteka startowała z wypożyczonym z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie księgozbiorem.

W 1951 roku siedzibę biblioteki przeniesiono z Placu pod Lipami do centrum - naprzeciwko ratusza. W kolejnych latach wielokrotnie zmieniano lokalizację biblioteki oraz obsadę pracowniczą. W lutym tego roku siedziba biblioteki znów znajduje się na Placu pod Lipami w Sianowskim Centrum Kultury.

9 września 1965 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię Bogusława X.

Wielkość księgozbioru biblioteki wynosi 17817 woluminów (stan na 31.12.12).

Liczba tytułów prenumerowanych czasopism: 31.

Kontakt:

Nr tel. 94/318-53-81 (Sianów) 721293272 (Skibno)

E-mail: [wpml_mailto email="bibliotekasianow@xl.wp.pl"]bibliotekasianow@xl.wp.pl[/wpml_mailto]

Adres: Plac pod Lipami 9, Sianów 76-004 ;

Comments are closed.

Facebook