Filia biblioteczna w Osiekach

biblioteka w osiekach

Otwarcie fili miało miejsce 1.06.1966 roku, czyli 48 lat temu.

Biblioteka współpracuje również z Sołtysem i mieszkańcami przy organizacji: imprezy z okazji Dnia Dziecka, imprez karnawałowych i festynów letnich. Organizowane są ferie zimowe i letnie.

Wielkość księgozbioru fili bibliotecznej wynosi 2227 woluminów.

Liczba tytułów prenumerowanych czasopism: 1.

Kontakt:

Nr tel. 94 342 57 51

E-mail: [wpml_mailto email="osieki_z@wioskainternetowa.pl"]osieki_z@wioskainternetowa.pl[/wpml_mailto]

Adres: Osieki, ul. Jaśminowa 1

Comments are closed.

Facebook