O bibliotece

My uwielbiamy Czytelników! Tych dużych i tych małych!

Filia biblioteczna w Karnieszewicach jest ogólnodostępną placówką kultury. Funkcjonuje jako instytucja kultury, która ma
za zadanie  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

W lutym 1983 roku została utworzona Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sianów w Karnieszewicach. Filia była prowadzona przez p. Jana Faryna. W ciągu całego roku filia przez wiele dni była zamknięta,  ponieważ w obiekcie było bardzo zimno. Pomimo ciężkich warunków biblioteka jednak prowadziła swoją działalność. Przy bibliotece rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Z okazji Dnia Kobiet 8 marca w bibliotece zorganizowano małą uroczystość.

Czytelnictwo wyglądało następująco: Do biblioteki zapisało się 13 czytelników , wypożyczeń było 22 egzemplarze
a odwiedzin 730.

Rok 1984 był rokiem szczególnie mało wydajnym, jeżeli chodzi o organizowanie imprez kulturalnych, oraz o zwiększenie liczby czytelników. W między czasie zmienił się także pracownik biblioteki. Nowym pracownikiem została p. Maria Socha mieszkanka Karnieszewic.

Po podjęciu pracy przez p. Marię biblioteka zaczęła prawidłowo funkcjonować. W styczniu 1985 r. zorganizowano kulig
dla dzieci oraz choinkę noworoczną.

W marcu zorganizowano Dzień Kobiet, wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w miesiącu marcu i kwietniu odbywały się kursy haftu i makramy.

We wrześniu P. Maria wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę a powodem była zmiana miejsca zamieszkania. W tym czasie  stan czytelnictwa zwiększył i wyglądał następująco; czytelników było 44, wypożyczeń 520, odwiedzin 309.

Następcą p. Marii został p. Przemysław Ostrowski , który prowadził filię przez 1 rok , w tym czasie zorganizował konkurs czytelniczy, konkurs rysunkowy , zajęcia z dziećmi na temat zasuszania traw i kwiatów oraz układania suchych bukietów.

Kolejnym pracownikiem biblioteki została p. Matylda Jabłońska, która przyciągnęła do biblioteki znaczną liczbę czytelników i na  koniec 1986 r.  wypożyczonych było 1227 książek , przez 83 czytelników, wzrosła również liczba odwiedzin do 663. W tym też czasie obiekt został zaopatrzony w grzejnik i wreszcie zrobiło się ciepło, zawiązało się
Koło Recytatorskie

Działalność biblioteki rozszerzyła się i prężnie realizowane były plany . Między innymi zorganizowana została choinka noworoczna , którą poprzedził kulig z ogniskiem, w kolejnym  roku również odbywały się imprezy dla dzieci i dorosłych
w których uczestniczyło średnio po 45 dzieci. Kolejne lata działalności biblioteki zostały na tym samym poziomie a w roku 1989 przez dłuższy czas biblioteka była nieczynna.

Od 27 sierpnia 1990 roku biblioteka ponownie rozpoczęła swoją działalność. W 1991 zostały zakupione nowe książki
a było ich aż 428 z tego dla dzieci 160, dla dorosłych 180 i literatury  niebeletrystycznej  88 , co korzystnie wpłynęło na rozwój czytelnictwa i osiągnął on wysoki poziom i na koniec roku było już 61 czytelników i 1139 wypożyczeń. W kolejnym roku również przybyło nowości , została przeprowadzona akcja „Dar dla biblioteki”, na którą  wpłynęło 80 tys. zł. Na koniec roku zarejestrowano 63 czytelników a wypożyczeń było 1803.

Kolejne dwa lata to czas , w którym biblioteka ogłaszała konkursy czytelnicze na „Najaktywniejsi czytelnicy „, i pod koniec roku wyłaniani i nagradzani  byli lauraci tego  konkursu. Od 1995 roku w bibliotece organizowane  były zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci , konkurs „Ptaki i ptaszki polne” , oraz po raz pierwszy biblioteka włączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. W tym też roku przybyło dużo nowości , wzrosła liczba czytelników do 67  a wypożyczeń było 1013. W 1996 roku liczba czytelników wzrosła do 71 i wypożyczeń do 1052. W tym też roku po 13 latach działalności biblioteki przeprowadzony został remont pomieszczenia bibliotecznego i świetlicy, zamontowano toalety. Kolejne lata to zastój w zakupie nowości , stan księgozbioru wynosił 2747 woluminów , ale rozszerzona działalność biblioteki cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie przez młodych czytelników. Odbyło się 30 konkursów, 18 imprez artystycznych, 17 pogadanek, 87 zajęć plastycznych, 5 lekcji bibliotecznych i innych zajęć 142 łącznie w zajęciach wzięło udział 871 uczestników. Tradycją stało się uczestnictwo dzieci w konkursie „Ptaki i Ptaszki polne” z dużymi osiągnięciami . Lata 2001 i 2002 to kolejne lata bez zakupu nowości do biblioteki.                  Wielkim wydarzeniem roku 2003 było pojawienie się pierwszego komputera
z dostępem do internetu, który sprawił , że przez bibliotekę przewijały się tłumy dzieci , które poznawały i korzystały
ze sprzętu. W tym też roku w świetlicy rozpoczęło działalność ognisko TPD i zawiązało się „ Kółko Teatralne” dla dzieci, pierwszą inscenizacją był „ Kopciuszek”. Było to przełomowy rok w szerokim spektrum działalności biblioteki.

DZIAŁALNOŚĆ FILII:

– gromadzenie i udostępnianie książek i prasy,
– posiadamy interesujące książki z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej,
– ciekawy i przyjazny księgozbiór dla dzieci,
– bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi i sprzętu komputerowego,
– Katalog on-line,

DODATKOWO:

– zajęcia plastyczne (kreatywne),
– lekcje biblioteczne,
– spotkania z literatura, dyskusje,
– pomoc przy odrabianiu prac domowych,
– wydarzenia integracyjne i okolicznościowe,

ZAJRZYJ DO NAS – ZAPISZ – ZOSTAŃ NA ZAWSZE !!!

Skip to content