Płatności za warsztaty.

Opłat za zajęcia warsztatowe prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr: 49 9317 1012 2005 0050 9773 0001. Nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką! Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą warsztatów (np. Jan Kowalski, warsztaty kulinarne…).Nieuregulowanie opłat za poszczególne zajęcia, na które...

Skip to content