REGULAMIN COVID 19 KINA ZORZA W SIANOWIE

Regulamin określa zasady korzystania z kina ZORZA prowadzonym przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów  w warunkach obowiązywania stanu epidemii COVID-19. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie przyjemnego, bezkonfliktowego i bezpiecznego pod względem sanitarnym przebywania w naszym obiekcie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych prosimy nie odwiedzać kina Zorza w Sianowie, zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. Tak samo postępują osoby pracujące w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Dbajmy o siebie i innych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu oraz posiadanej maseczki ochronnej, zasłaniającą twarz i usta.

§2. Ilość osób na danym seansie nie może przekroczyć 50% posiadanych miejsc, tj. maksymalnie 67 miejsc.

§3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

§5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

§6. Podczas zakupu biletu w sposób bezpośredni w kasie wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. utrzymanie bezpiecznej odległości od kasy to jest minimum 2 metry, wg linii oznaczonych na posadzce. Każdy klient powinien stosować się do zaleceń i zająć miejsce w kolejce na oznakowanym miejscu. Opuszczanie Kina przez widzów wymaga zachowania odstępów 2 metrów pomiędzy poszczególnymi osobami.

§7. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu oraz maseczki ochronnej.

§8. Klient ma obowiązek zdezynfekować dłonie w zamieszczonym na terenie kina urządzeniu do dezynfekcji. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni osoby wchodzącej do sali kinowej i do toalet.

§9.Fotel w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem przez pracownika kina lubna bilecie. Zajmowanie innych miejsc poza wyznaczonymi jest niedozwolone. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

  1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

§10. Zalecamy zakup biletów do kina on line za pośrednictwem strony cksianow.pl W przypadku zakupu biletów w kasie Kina widz zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów lub pracowników kina zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

§11. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

§12.Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów w kinie Zorza kategorycznie zabrania się:

  • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

  • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  • Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
  • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
  • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

§13. Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.

§14. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości. §15. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

§16. Cennik biletów do kina ZORZA dostępny jest na stronie internetowej cksianow.pl oraz w kasie biletowej.

§17. Zalecamy śledzenie aktualnych informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x