Płatności za warsztaty.

Opłat za zajęcia warsztatowe prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr: 49 9317 1012 2005 0050 9773 0001.

Nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką!

Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą warsztatów (np. Jan Kowalski, warsztaty kulinarne…).
Nieuregulowanie opłat za poszczególne zajęcia, na które zapisane jest dziecko skutkuje jego skreśleniem z listy uczestników.

Skip to content